Visegrad EU portals : EurActiv.cz | EurActiv.pl | EurActiv.hu | EurActiv.sk | Facebook | Twitter | YouTube EU4YOU
Logo EurActiv.cz

Evropská komise prosazuje větší podporu jazyků v EU


23.11.2005
Evropská komise (EK) včera vydala první dokument zabývající se problematikou mnohojazyčnosti v Evropské unii. Současně Komise spustila nový portál o jazycích, jehož obsah je dostupný ve všech dvaceti úředních jazycích Evropské unie.

inzerce

Dokument Evropské komise stanoví novou strategii EU na prosazování mnohojazyčnosti v praxi. Definovány jsou tři hlavní oblasti, ve kterých znalost jazyků hraje důležitou roli: společnost, hospodářství a vztahy EK s občany Evropské unie. Cílem Komise je, aby členské státy EU co nejvíce podporovaly výuku a studium jazyků a jejich používání v běžném životě.

Komise v dokumentu vyzdvihuje důležitost jazykových znalostí pro mobilitu pracovních sil a konkurenceschopnost evropské ekonomiky. EK se také zavazuje zpřístupnit občanům informace o dění v Evropské unii v jejich vlastním jazyce. Svého závazku chce dosáhnout dvěma způsoby:

  • Zajištění dostupnosti svých internetových stránek ve více jazycích a zřízení interní sítě, která by měla zaručit shodný jazykový přístup jednotlivých oddělení.
  • Zavedení aktivní mnohojazyčné komunikační politiky. Ta by měla doplňovat širší iniciativu Komise týkající se zlepšení komunikace s občany EU, novináři nebo univerzitami.

Jednotlivé členské státy by měly na základě koncepce stanovené Komisí vypracovat národní akční plány na podporu mnohojazyčnosti, zlepšovat odbornou přípravu učitelů jazyků, vytvořit dostatečné podmínky pro výuku jazyků v raném věku a také ve větší míře zajistit výuku předmětů v cizím jazyce. Komise připomněla iniciativu představitelů členských států EU na barcelonském summitu Evropské rady v roce 2002, kde byl vznesen požadavek, aby se děti od raného věku učili nejméně dvěma cizím jazykům.

Součástí strategie se stal také návrh na ustavení skupiny na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost. Tu by měli tvořit nezávislí odborníci. Jejím cílem by měla být pomoc EK při hodnocení a analýze pokroků, kterých jednotlivé členské státy v dané oblasti dosáhnou. Skupina by se měla také zaměřit na vypracování návrhů dalších postupů při prosazování mnohojazyčnosti.

Evropský komisař pro vzdělání, kulturu a mnohojazyčnost Ján Figeľ v této souvislosti uvedl: "Jazyky nás činí lidskými a jazyková rozmanitost Evropy je ústřední součástí její identity. Přesně před rokem jsem byl jmenován historicky prvním evropským komisařem, jemuž byla svěřena specifická odpovědnost za mnohojazyčnost. Dnes přijaté sdělení je dalším jasným signálem závazku Komise podporovat jazyky a jazykovou rozmanitost v Unii."

inzerce

© 2004-2016. EU-Media, s.r.o., ISSN 1803-2486. Obsah této stránky je autorským dílem. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu EU-Media, s.r.o. zakázáno. Více informací je možné najít zde.
Technology and Design by MONOGRAM
to_top