Velká Británie

Podmínky studia ve Velké Británii se liší podle jednotlivých zemí (Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko). Navíc se výše školného liší také v závislosti na oboru studia, přičemž nejdražší jsou lékařské obory, levnější jsou zase humanitní a umělecké obory. Průměrná výše školného pro občany ze států EU je 2700 - 4300 eur ročně. V případě, že je příjem rodičů nižší než 20.000 liber, můžou studenti (včetně Čechů) požádat o odpuštění poplatků za školné. Více informací o školném zde.

Studenti z EU platí stejné školné jako sami britští studenti a mají k dispozici tzv. plán odloženého školného, a nemusí tedy platit školné během studia. 
Ve Skotsku studenti bakalářského cyklu (undergraduate) nemusí školné platit, a po přihlášení na 
Student Awards Agency for Scotland bude tato agentura platit školné za ně.
Pokud chcete studovat ve Walesu, vězte, že tamní studenti platí jednotné školné 1200 liber ročně. Obecné informace v češtině o studiu ve Velké Británii jsou k dispozici na stránkách 
Eurodesku nebo na stránkách British Council – pro bakalářské studenty zde, pro magisterské a doktorandské studenty zde. Více informací k vzdělávacím systémům ve VB hledejte zde.
Podmínky pro finanční podporu včetně různých programů a potřebných formulářů jsou k dispozici 
zde a zde. Obecný přehled různých typů stipendií a jiných typů finanční podpory je k nalezení zde a zde. Pro studium v Anglii můžou zájemci využít také Mellonova stipendia.