Velká Británie

Ve Velké Británii mohou čeští občané pracovat bez povolení, musí se pouze registrovat na příslušných úřadech. Jediné opatření, které Čechy a občany jiných unijních států znevýhodňuje oproti britským občanům, je, že v prvních dvanácti měsících nemají nárok na dávky sociálního zabezpečení, přestože jsou povinni platit pojištění i daně. Po roce kontinuální práce se i toto omezení ruší. 

Zaměstnanec, který chce pracovat v Británii déle než měsíc, se musí nejpozději do jednoho měsíce po zahájení práce přihlásit do registru pracovníků (Worker Registration Scheme). Účelem registru je sledovat dopady rozšíření EU. V rámci registrace pracovník vyplní formulář, zaplatí poplatek 90 liber, přiloží dvě pasové fotografie, kopii pasu a dopis od zaměstnavatele, v němž je potvrzeno datum zahájení úvazku. Formulář s přílohami se zasílá na adresu:

Work Permits (UK) WRS
PO BOX 492
Durham
DH99 1WU

Po roce legální práce v Británii už se registrace nevyžaduje. Nedávno byla provedena novelizace pracovního práva, jejímž účelem je omezit příliv nelegálních pracovníků. Zaměstnavatelé musejí kontrolovat konkrétní seznam dokladů dokumentů zaměstnanců ze zahraničí.

Současné podmínky na trhu práce
Velká Británie pocítila ekonomickou krizi poměrně silně. Některé sektory zaznamenaly výrazný úbytek pracovních sil – informační a komunikační technologie, stavební průmysl či pohostinství. I přes útlum ve stavebnictví budou některé velké projekty zvyšovat poptávku po kvalifikované pracovní síle. Nejvíce pracovních nabídek pro zahraniční zaměstnance je v administrativě, obchodu a řízení, pohostinství, zemědělství a potravinářství (rybárenský průmysl, zpracování masa).

Nabídky pracovních míst můžete hledat prostřednictvím portálu EURES, nebo pomocí specializovaných stránek (například http://www.jobsearch.co.uk/, http://www.topjobs.co.uk/ nebo http://www.monster.co.uk/).

Pracovní podmínky
Britské pracovní právo vyžaduje podpis pracovní smlouvy do dvou měsíců od nástupu do práce s tím, že hlavní podmínky smlouvy musejí být stvrzeny v písemné podobě. Pracovní doba je limitována 8 hodinami denně a 48 hodinami týdně. Zaměstnanci mladší 18 let smí pracovat maximálně 40 hodin za týden. Pracovníci v Británii mají nárok na minimální hodinovou mzdu, která se váže na věk zaměstnance. Od 16 do 17 let je to 3,57 liber za hodinu práce, od 18 do 21 let 4,83 liber a od 22 let 5,80 liber. Britským pracujícím jsou k dispozici zaměstnanecké úřady, jež vyřizují stížnosti a poskytují právní poradenství (například Citizens Advice Bureau, Law Centre).

Občané, kteří pracují ve Velké Británii, musejí zaměstnavateli poskytnout údaje pro tzv. NI číslo, tedy pro záznam o příspěvcích na sociální a zdravotní pojištění v průběhu celé zaměstnancovy kariéry. Na základě těchto čísel funguje systém sociálního zabezpečení. Informace o pracovních podmínkách ve Velké Británii naleznete zde.

Adresy relevantních úřadů ve Velké Británii
Ministerstvo obchodu (Department for Business): http://www.dti.gov.uk/
Sdružení pracovních agentur: http://www.rec.uk.com
Portál veřejných služeb: http://www.direct.gov.uk/en/index.htm