Visegrad EU portals : EurActiv.cz | EurActiv.pl | EurActiv.hu | EurActiv.sk | Facebook | Twitter | YouTube EU4YOU
Logo EurActiv.cz

Komise zveřejnila svůj pracovní plán na rok 2010

(en)

Zdroj: Evropská komise.

01.04.2010
Evropská komise se příští rok soustředí především na řešení ekonomické krize a jejích sociálních dopadů. Socialistický tábor však proti programu protestuje a označuje jej za „sociálně necitlivý“.

inzerce

Komise rozdělila priority pracovního programu na pět hlavních oblastí:

  • Boj s ekonomickou krizí a zachování modelu evropského sociálního trhu
  • Agenda inspirovaná občany EU
  • Ambiciózní a koherentní zahraniční politika s globálním dosahem
  • Modernizace nástrojů a pracovních postupů EU

Růst a zaměstnanost

Výlučné postavení problému ekonomické krize v dlouhodobém pracovním plánu Komise značí, že ekonomická recese V Evropě jen tak nepomine, a to především na poli zaměstnanosti.

Strategie Evropa 2020, kterou Komise již představila, by měla přispět k „rychlému, udržitelnému a komplexnímu růstu“. Během summitu ze začátku března se ale ukázalo, že strategie zdaleka nemá plnou podporu všech evropských lídrů.

Aby komisaři splnili pracovní plán a dosáhli vytyčených cílů, budou během příštích let předkládat návrhy v oblasti vzdělávání, ochrany klimatu, energetiky, důchodové politiky, zaměstnanosti nebo sociálního začlenění. První opatření, o kterých se bude jednat, se budou týkat jednotného vnitřního trhu a reformy finančního sektoru. Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier má již konkrétní plán - chce do léta předložit návrh o tzv. sekundárním trhu s deriváty, na podzim se bude snažit prosadit legislativu upravující swap úvěrového selhání a koncem roku se zasadí o novelizaci směrnice o kapitálových požadavcích.

Během nadcházejících měsíců se Komise také pokusí posílit systém koordinace a kontroly ekonomických politik zemí, ve kterých se platí eurem. Minulý týden se o tom na summitu v Bruselu dohodli evropští ministři financí, kteří chtějí zpřísnit hospodářský dohled i na celounijní úrovni a zavést záchranný fond pro banky.

Nepříjemným důsledkem krize je zvýšená nezaměstnanost a chudoba. Z Bruselu budou proto přicházet návrhy, jak vytvořit nová pracovní místa, zlepšit pracovní mobilitu, umožnit rekvalifikaci a bojovat s chudobou.

Obchod a role EU ve světě

Lisabonská smlouva, která ustavila funkci Vysokého představitele pro zahraniční politiku a vznik Evropské služby pro vnější činnost, by měla v budoucnu zlepšit globální pozici Evropské unie. Komise chce posílit Unii politicky i hospodářsky, aby byla schopna lépe čelit globálním ekonomickým problémům.

„Hlavním poučením z hospodářské krize je, že EU a eurozóna mají díky své velikosti významný vliv na globální ekonomiku. […] Brusel se zasadí o konsolidaci evropského zastoupení v mezinárodních finančních institucích,“ stojí v pracovním plánu. Komise se proto bude v příštích letech snažit zlepšit fungování eurozóny a posílit evropskou reprezentaci na půdě Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

Obchod patří mezi další důležité priority pracovního plánu. Během podzimu by měla Komise přijít s obchodní strategií pro Evropu do roku 2020. Cílem je „pokračovat v redukování bariér pro mezinárodní obchod a investice.“ Unie bude v rámci obchodní strategie také iniciovat obnovení globálního jednání o tzv. sektorech budoucnosti, jako je high-tech či zelené technologie.

Pracovní plán Komise však odmítají socialisté. „Komise neřeší brutální dopady krize na zaměstnanost. […] Tato bezohledná strategie povede k úbytku pracovních míst až o 4,5 milionu,“ řekl lídr Strany evropských socialistů Poul Nyrup Rasmussen.

inzerce

© 2004-2016. EU-Media, s.r.o., ISSN 1803-2486. Obsah této stránky je autorským dílem. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu EU-Media, s.r.o. zakázáno. Více informací je možné najít zde.
Technology and Design by MONOGRAM
to_top