Visegrad EU portals : EurActiv.cz | EurActiv.pl | EurActiv.hu | EurActiv.sk | Facebook | Twitter | YouTube EU4YOU
Logo EurActiv.cz

Británie: kampaň plná kontrastních pohledů na Evropu

(en) (fr) (de)

15.04.2010
Za vlády toryů bude Británie aktivním a konstruktivním členem EU, ale další přesun pravomocí z Londýna do Bruselu podmíní referendem. Na druhou stranu dosud vládnoucí labouristé chápou Británii jako „vedoucího hráče v Evropě“ a budou usilovat o zachování tohoto postavení.

inzerce

S blížícími se parlamentními volbami, které se budou v Británii konat 6. května, tedy již za necelý měsíc, politické strany představily své volební programy, s nimiž hodlají vstoupit do volebního klání. V otázkách vztahu k Evropské unii se konzervativci i labouristé, největší soupeři, značně liší.

Ve volebním programu, který Konzervativní strana představila v úterý (13. dubna), lídr toryů David Cameron slibuje, že veškeré další reformní smlouvy EU přenášející pravomoci z Londýna do Bruselu budou v budoucnosti schvalovány v referendu.

O tom, zda toryové uspořádají referendum i o Lisabonské smlouvě, jejíž ratifikace, kterou označují „za zradu labouristů na demokratické tradici země“, probíhala v Británii parlamentní cestou, program mlčí. Slibuje jen, že „tato ostudná epizoda se již nebude nikdy opakovat“.

„Budeme v EU konstruktivně pracovat, ale nebudeme pokračovat s přenášením pravomocí a nikdy nevstoupíme do eurozóny,“ slibují dále konzervativci. V nejlepším zájmu Británie je podle jejich názoru členství v EU, která ovšem představuje pouze „sdružení členských států“.

Labouristé současného premiéra Gordona Browna ale před podobným postojem varují. „Rozmrzelým odporem a neangažovaností ničeho nedosáhneme,“ říkají ve svém programu a dávají najevo, že jsou pyšní na to, že Velká Británie „je opět vedoucím hráčem v Evropě“.

„Slabé místo vize toryů spočívá ve falešné volbě mezi spojenectvím s USA a Evropou. V Evropě nejsou jen izolováni, ale i marginalizováni, a to v malé skupince krajně pravicových stran zastávajících extremistické názory, které uvízly v popírání klimatických změn,“ praví labouristé.

Referendum a dopředu pohlížející Evropa

„Uzákoníme, aby žádná budoucí vláda nepřesunula další pravomoci na EU nebo nepřijala jednotnou měnu euro, aniž by proběhlo referendum,“ uvádí se ve volebním programu Konzervativní strany, který zároveň obsahuje příslib na „novelizaci Zákona o Evropských společenstvích (European Communities Act) z roku 1970“.

„Pokračující a netransparentní zasahování Evropské unie do téměř každého aspektu našich životů zašlo již příliš daleko,“ upozorňují Cameronovi toryové.

Labouristé zase přicházejí se sliby, že prosadí „agendu dopředu hledící Evropské unie, která přinese nová pracovní místa, prosperitu a vliv ve světě“.

„Věříme, že Británie bude ve světě silnější, když bude i Evropská unie silná, a že bude úspěšná, jestliže bude hrát v Evropské unii vedoucí roli a určovat agendu změn,“ předpovídá jejich volební program.

Začarovaný kruh Lisabonu

Konzervativci v programu varují, že Lisabonská smlouva obsahuje ustanovení, která umožňují postupovat v integraci, aniž by bylo potřeba měnit základní smlouvy. Jako příklad uvádějí možnost vytvoření evropské prokuratury. Slibují ale, že i tento přenos pravomocí by měl být předmětem lidového hlasování.

V oblasti vnitřních záležitostí a legislativy týkající se zaměstnanosti toryové plánují vrátit kontrolu na národní úroveň. Labouristé však tuto možnost kategoricky zamítají. V programu říkají, že „odmítají jakýkoliv pokus o opětovné otevření této otázky či přímo zbavení britských občanů jejich sociálních práv.“

„Hospodářská síla a sociální ochrana jdou ruku v ruce – moderní EU musí být konkurenceschopnější a musí vykazovat růst. Zároveň musí garantovat bezpečnost a spravedlivá práva v pracovních vztazích,“ konstatují.

Co se týče rozšíření EU, oba rivalové se ve svých přístupech prakticky neliší. Konzervativci chtějí „na EU tlačit, aby nechala své dveře otevřené“ dalším zemím, a to včetně Turecka, ale otevření „podmínila přísným aplikováním přístupových kritérií“.

Snahu Turecka o vstup do EU podporují i labouristé, kteří současně prosazují, aby Unie zahájila přístupová jednání se všemi západobalkánskými zeměmi do roku 2014.

Třetí nejsilnější strana v Británii Liberální demokraté Nicka Clegga, kteří mohou volebními kartami zamíchat, ve svém programu uvádí, že „další zásadní změny ve vztahu mezi Británií a EU bude doprovázet referendum o setrvání nebo vystoupení země z Unie“.

inzerce

© 2004-2016. EU-Media, s.r.o., ISSN 1803-2486. Obsah této stránky je autorským dílem. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu EU-Media, s.r.o. zakázáno. Více informací je možné najít zde.
Technology and Design by MONOGRAM
to_top