Visegrad EU portals : EurActiv.cz | EurActiv.pl | EurActiv.hu | EurActiv.sk | Facebook | Twitter | YouTube EU4YOU
Logo EurActiv.cz

Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond(EAGG)

Společná zemědělská politika a strukturální politika jsou provázané a vzájemně se doplňují. Evropský zemědělský orientační a záruční fond vznikl v roce 1961 k financování společné zemědělské politiky. Tento fond je složen ze dvou sekcí - orientační a záruční. Podle Smlouvy je součástí strukturálních fondů pouze orientační sekce, některá opatření však financuje také záruční sekce (podrobněji Nařízení ES 1260/1999).

EAGGF financuje opatření v rámci regionů spadající pod Cíl 1 a Cíl 2, iniciativu LEADER (rozvoj venkova).

"Cílem společné zemědělské politiky je (mj.):

 1. zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťování racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracující síly
 2. zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělské komunity, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství."  
 • Smlouva z Nice, Článek 33 - Společná zemědělská politika
 • Legislativa
 • Nařízení ES 1257/1999

Obecné oblasti podpory (podle nařízení 1257/1999)  

 • zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej zemědělských výrobků
 • přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků
 • podněcování nepotravinářské výroby
 • trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství
 • diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti
 • zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech
 • rozvoje ekonomických činností a zachování a rozvoje zaměstnanosti s cílem zajistit lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu
 • zlepšení pracovních a životních podmínek
 • zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy
 • ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje požadavky ochrany životního prostředí
 • odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména podporováním projektů iniciovaných a realizovaných ženami

Opatření k rozvoji venkova

Oblasti podpory:

 • Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí
 • Odborný výcvik (školení)
 • Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními
 • Zahájení činnosti mladých farmářů
 • Předčasný odchod do důchodu
 • Zemědělství šetrné k životnímu prostředí
 • Lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků
 • Lesnictví
 • Investice do zemědělských hospodářství

Situace v ČR

Z EAGGF bude v České republice financován OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (11,5% prostředků určených na OP).

© 2004-2016. EU-Media, s.r.o., ISSN 1803-2486. Obsah této stránky je autorským dílem. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu EU-Media, s.r.o. zakázáno. Více informací je možné najít zde.
Technology and Design by MONOGRAM
to_top