Visegrad EU portals : EurActiv.cz | EurActiv.pl | EurActiv.hu | EurActiv.sk | Facebook | Twitter | YouTube EU4YOU
Logo EurActiv.cz

Jednotná patentová ochrana v EU

Europoslanci jsou pro posílenou spolupráci k patentu EU

(en) (fr) (de)

26.01.2011
Evropský parlament pravděpodobně zítra (27. ledna) udělí zelenou skupině 23 zemí, která hodlá v rámci mechanismu posílené spolupráce usilovat o zřízení jednotného patentního systému v EU. Stále ale není vyhráno, současný návrh se totiž stává terčem kritiky: prý nahrává německým a francouzským firmám.

inzerce

Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti s největší pravděpodobností během svého zítřejšího zasedání posvětí skupince členských zemí využití mechanismu posílené spolupráce, který byl v minulosti aktivován pouze jednou.

V létě loňského roku se 14 členských států EU rozhodlo, že mechanismus, který umožňuje minimálně devíti zemím (ostatní státy se k nim mohou kdykoliv přidat) pokračovat v prohlubování integrace v nějaké konkrétní oblasti, využije k přijetí návrhu o zjednodušení rozvodových řízení v případě národnostně smíšených manželů.  

Tentokrát je ale skupina větší, čítá hned 23 zemí, a usiluje o zřízení jednotného patentního systému v EU. 

Mezi státy, které se zatím drží v pozadí, patří kromě Španělska, Itálie a Kypru i Česká republika. 

Zelená pro posílenou spolupráci

Posílená spolupráce nenaruší podle německého europoslance z Evropské lidové strany (EPP) Klause-Heinera Lehneho fungování vnitřního trhu, ale naopak povede k větší konkurenceschopnosti EU.  

Europoslanec, který je zároveň předsedou zmiňovaného výboru, se proto rozhodl, že nechá o své zprávě, jež posílenou spolupráci posvěcuje, hlasovat i přesto, že výbor stále neobdržel rozbor od právního servisu Evropského parlamentu. Ten je očekáván na začátku února a má posoudit, zda využití mechanismu není v tomto konkrétním případě v rozporu s právem EU.

„Právní servis Komise a Rady již možný nesoulad se zakládajícími smlouvami vyloučil,“ vysvětlil europoslanec a dodal, že Evropský parlament se bude k celé záležitosti vyjadřovat na svém plenárním zasedání, které je naplánováno na polovinu příštího měsíce – tedy pouhé dva měsíce od podání návrhu na posílenou spolupráci (EurActiv 9.12.2010 a EurActiv 13.12.2010). Ve srovnání s délkou běžného legislativního procesu EU se jedná o neobyčejnou rychlost.

V případě jednotné patentové ochrany, od níž si Evropská unie slibuje větší konkurenceschopnost a vůbec zlepšení a zefektivnění systému ochrany inovativních produktů, je to ale pochopitelné. Členské státy se na její podobě nedokázaly shodnout několik let a nalezení kompromisu se ještě na podzim loňského roku zdálo být téměř nemožné (EurActiv 11.10.2010).

Předmětem největších sporů byla jazyková otázka překladu patentů. V poslední verzi návrhu celého systému se počítá s překlady do třech jazyků, které v současné době slouží jako pracovní jazyky EU – jedná se o angličtinu, francouzštinu a němčinu.

Jelikož tento návrh svým způsobem zvýhodňuje především německé a francouzské podniky (patenty se nebudou muset překládat), podle některých komentátorů je to právě ten důvod, proč se obě země snaží, aby byl co nejdřív přijat.

Není to o potřebách německého průmyslu

Velká vlna kritiky se v tomto duchu na současný návrh patentové ochrany v EU, o níž se unijní instituce společně se členskými státy snaží již čtyřicet let, snesla od nezávislé organizace Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), která zastupuje na 3.500 společností z 20 evropských zemí.

„Evropa není pouze o potřebách německého průmyslu,“ píše se v otevřeném dopise, který organizace zaslala europoslancům. „Posílená spolupráce je tím nejsmutnějším výběrem z celé škály možností evropské integrace. Mělo by se udělat vše proto, abychom zde neměli Evropskou unii, v níž by na tom byl každý členský stát jinak. Mělo by se naopak usilovat o opravdové celoevropské řešení,“ pokračuje dopis.

Organizace se také staví se proti tomu, aby se hlavní institucí evropského patentového systému stal Evropský patentový úřad (EPO).

Argumentem, který organizace používá, je fakt, že EPO není unijní institucí, a přesto by jeho rozhodnutí zasahovala do oblasti vnitřního trhu EU. FFII proto navrhuje, aby jeho úlohu převzal Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM), který sídlí ve španělském Alicante.

inzerce

© 2004-2016. EU-Media, s.r.o., ISSN 1803-2486. Obsah této stránky je autorským dílem. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu EU-Media, s.r.o. zakázáno. Více informací je možné najít zde.
Technology and Design by MONOGRAM
to_top